JBH Ammunition 308w 165gr 

Skjuten i en hjort


9,3x62 250gr SS kula

Älg skjuten. 


.308 180gr SS kula

Älg skjuten, har inte fått veta någon restvikt. 


Våra kulor passar till allt vilt. 

En av våra kunder som varit ute och passat.